Skrota din bil och få ett årskort på kollektivtrafiken eller medlemskap i en bilpool. Den uppmaningen har 82 bilägare i Lundby nappat på. Nu ska deras resvanor följas upp.

När anmälningstiden för skrotbilskampanjen gick ut på måndagen hade 82 personer anmält sitt intresse för att skrota bilen och börja åka kollektivt istället.

– Det är alla åldrar, från pensionärer till unga människor, svenskar och invandrare, en salig blandning, säger Maria Coulianos, projektledare på Lundby Mobility Center.

Årsmodell -88 och äldre

Tidigare i höst erbjöds alla Lundbybor som ägde en bil av 1988 års modell eller äldre att skrota bilen mot ett årskort i Göteborgs kollektivtrafik eller medlemskap i en av Lundbys bilpooler, ett erbjudande värt ungefär 4.000 kronor.

Kampanjen har kostat närmare en halv miljon kronor och är finansierad av Vägverket, Västtrafik, Trafikkontoret i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

Tog chansen när den bjöds

– Klart jag kommer sörja bilen, det är ju min frihet, nu får jag ta mig fram på andra sätt. Bilen är 19 år gammal så det är ett under att den hållit så länge. Men jag har inga planer på att köpa någon ny bil, säger Tony Andersson som bor i Bjurslätt och jobbar vid Götaverken.

Han ska skrota sin gamla Volvo 240 från 1984 före den förste november.

– Men jag tror det blir jobbigt, jag har haft bil sedan jag varit 18 så det här bli en omställning som heter duga. Men jag kan inte behålla bilen och får man den här chansen så är det bara att hugga till. Och det känns bra att dra sitt strå till stacken vad gäller miljön också.

Resvanor följs upp

– Nu ska vi följa de här personerna under nästa år och se vad som händer med deras resvanor, om de ändrar sitt resbeteende eller inte, de ska få svara på enkätfrågor och delta i ett par fokusgruppdiskussioner. Men de har inte förbundit sig att vara bilfria ett helt år, måste de köpa en ny bil så får de göra det, säger Maria Coulianos.

Fotnot:
Lundby Mobility Center är ett projekt som bland annat vill få Lundbyborna att ifrågasätta sitt bilanvändande och uppmuntra dem till ökat kollektivtrafikresande.

Bakom projektet står Trafikkontoret, Lundby stadsdelsförvaltning, Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik, Norra Älvstranden Utveckling AB och Vägverket Region Väst.