Bättre service och tillgänglighet. Göteborgs Stads nya Kontaktcenter kommer från och med nu att förmedla svar på alla sorters frågor om parkering. Detta efter att Parkeringsbolaget som ett av stadens första bolag har anslutit sig till Kontaktcenter.

– Idag ansvarar trafikkontoret för parkering på gatan medan Parkeringsbolaget ansvarar för parkering på tomtmark. Det ska inte parkeringskunden behöva hålla reda på utan nu är det en väg in för alla parkerare i Göteborg, säger Daniel Sandström, avdelningschef Kundservice, Parkeringsbolaget.

Kontaktcenter svarar på 031-774 37 00 på vardagar mellan klockan 07 och 18. De svarar också på frågor via stadens webbplats, facebook, eller mail.