Samtliga spårvagnar i Göteborg har nu övergått till att använda stadens nya digitala radiosystem, baserat på den så kallade Tetra-standarden. Därmed står ett nästan 60 år gammalt radiosystem, som en gång var störst i Europa, med ena foten i graven.

I förra veckan fick den sista spårvagnen sin radioutrustning utbytt. Men fortfarande används det gamla R5-systemet i ett 50-tal bussar i Göteborgsområdet, som trafikerar linjer upphandlade av Västtrafik.

Gamla bussar får inte Tetra

– Det gamla systemet ska läggas ned så fort som möjligt. Men det saknas ännu beslut om vad som ska ske med dessa bussar. Vi sätter inte in Tetrasystem i bussar som ändå snart ska rangeras ut, förklarar Peter Hellström, projektledare på Göteborgs Stads Kommunikation (GSK), radioavdelningen inom Göteborgs Spårvägar.

När R5-systemet började byggas upp i slutet av 1940-talet var det för att tillgodose både polisens och spårvägens behov av radiokommunikation. Det var då Europas största sammanhängade radionät.

Efter polisens förstatligande 1965 var det bara spårvagnar och bussar som fortsatte använda systemet. I slutet av 1990-talet började det bli svårt att få tag i reservdelar för den ålderstigna utrustningen och några år senare installerades ett nytt, modernt radionät.

Många frågetecken kring Rakel

Den nya Tetrabaserade digitalradion är gemensam för lokaltrafiken och Göteborgs krisberedskapsmyndigheter. Inom kommungränsen finns idag sju basstationer och omkring 750 användare, varav nästan två tredjedelar är spårvagnar och bussar.

Om ett par år kommer Rakel till Göteborg – det är namnet på det nya nationella radiosystemet för polisen och övriga så kallade blåljusmyndigheter. Även detta radionät bygger på Tetra, men det är inte säkert att de båda systemen kommer att kunna tala direkt med varandra.

– Det vore väldigt praktiskt om vi kunde utnyttja varandras basstationer, men det finns många frågetecken än så länge. En dialog har i alla fall inletts, säger Peter Hellström.