Inom fem år måste järnvägen på Hisingen byggas ut, för att klara de ökande godstransporterna till och från Göteborgs hamn, Volvo och andra stora industrier. Nu har Banverket börjat utreda saken och vill ha synpunkter från allmänheten.

Den 10 kilometer långa Hamnbanan är den enda järnvägen mellan Göteborgs hamn, industrierna på västra Hisingen och landets övriga järnvägsnät. Förra året blev Hamnbanan elektrifierad, så numera är de störande dieselloken borta. Bullervallar och bullerskärmar har också byggts.

Trafiken har ökat snabbare än väntat

Men trafiken på banan har på senare år ökat i snabbare takt än väntat, till exempel har hamnens containertrafik ökat från 50.000 till 120.000 containrar per år.

Och trafiken kommer att öka ännu mer. Enbart Göteborgs Hamn väntas fördubbla sin volym av gods inom 10-20 år. Idag körs en tredjedel av allt gods till och från hamnen på Hamnbanan.

Når kapacitetstak år 2010

Ett mål är att en större del av transporterna ska gå på järnväg för att minska lastbilarnas negativa miljöeffekter. I dag rullar cirka 70 godståg om dagen på Hamnbanan, vilket motsvarar 1.000 tunga lastbilar per dag. Men Hamnbanan är enkelspårig och förväntas nå sitt kapacitetstak kring år 2010.

Därför har Banverket nu börjat en förstudie som ett första steg i en utredning om järnvägen på Hisingen.

– Vi vill ta ett grepp på hela problematiken kring Hamnbanan och hur ska vi få bättre transporter till och från hamnen i framtiden. Först kanske genom att trimma den nuvarande Hamnbanan, men nån gång i framtiden måste man bygga fler spår, säger Bengt Rydhed, tf chef för strategisk planering på Banverket Väst.

Vill ha bort järnvägen från Norra Älvstranden

I en översiktsplan från 1999 beskrivs möjligheten att bygga ut nuvarande hamnbana till dubbelspår som ett riksintresse. Men Göteborgs kommunfullmäktige har sagt nej till det. Kommunen vill på sikt ha bort järnvägen från Norra Älvstranden, för att kunna använda den attraktiva marken, uppemot 200.000 kvadratmeter, till kontor eller bostäder.

– I den senaste översiktsplanen har Göteborg redovisat en helt ny sträckning på Norra Hisingen, från Bohusbanan mot Säve och längs Norr- Västerleden ut till hamnarna, säger Bengt Rydhed.

Kan finnas flera alternativa sträckningar

– Och det finns säkert fler lägen längre söderut, men i så fall i tunnel, eftersom mellersta Hisingen är så pass bebyggt. Men ännu är det för tidigt att peka ut vilka alternativa sträckningar det kan finnas.

Till sin förstudie vill Banverket nu ha synpunkter och förslag från länsstyrelse, kommunen, företag, föreningar och allmänheten.
I höst ska förstudien ha lett till en rapport som Banverket ska skicka ut på samråd enligt miljöbalken. Under år 2006 ska Banverket fatta beslut om hur projektet ska drivas vidare. Till sist är det regeringen som beslutar.

Fotnot:
En informationsutställning om projektet visas nu på två ställen i Göteborg till 9 maj:

Kommunhuset Traktören, Köpmansgatan 20 samt Medborgarkontoret i Lundby, Hisingens bibliotek, Wieselgrensgatan 11.

Måndag 25 april och måndag 9 maj finns personal från Banverket på plats under några timmar för att svara på frågor och ta emot synpunkter: Traktören, kl 14-16, Medborgarkontoret i Lundby, kl 17-19.