Tolv personer i åldrarna 21-79 år omkom i Göteborgstrafiken förra året. Den preliminära siffran för antalet svårt skadade är 195. Olycksstatistiken bekräftar de senaste årens positiva trend med allt färre svårt skadade.

– Fem av dem som dödades var motorcyklister. Det är exceptionellt många, att så många mc-förare drabbats har aldrig inträffat tidigare, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret.
Merparten av dödsolyckorna var singelolyckor. Tre av de omkomna var förare eller passagerare i bil, en var cyklist och tre personer fotgängare. Av de sammanlagt tolv omkomna var tio män och två kvinnor.

45DC.jpg
– Båda kvinnorna var fotgängare. En kvinna blev påkörd när hon sprang till bussen och en äldre kvinna när hon gick över ett övergångsställe med två körfält. Ljuset hade troligen slagit över och bilföraren i det första körfältet väntade på kvinnan – men bilföraren i det andra såg henne inte, säger Suzanne Andersson.

Oskyddade trafikanter prioriteras

För några år sedan antog trafiknämnden ett mål om att halvera antalet dödade och svårt skadade i Göteborgstrafiken. Från 350 personer – som var genomsnittet under 2000-talets första år – till drygt 170.

Årets statistik bekräftar att det går år rätt håll. Det är framförallt de oskyddade trafikanterna, fotgängare och cyklister, som prioriteras i stadens trafiksäkerhetsarbete.

– Sedan 1990-talet har antalet olyckor där oskyddade trafikanter varit inblandade minskat dramatiskt. Det som gett resultat är åtgärder för att få ned hastigheterna, till exempel gupp och förhöjda passager för gående och cyklister. Vi har också förbättrat spårvagnshållplatserna, byggt räcken och tagit bort hållplatser vid kurvor, säger Suzanne Andersson.

Attitydförändringar krävs

Att få ned antalet dödade och svårt skadade bilister är svårare. I regionen är alkohol och droger inblandade i var fjärde dödsolycka i trafiken.

– Ofta är det en kombination av hög hastighet, inget bilbälte och påverkan av alkohol eller droger. För att förebygga den typen av olyckor krävs attitydförändringar – men det är svårt att nå unga män i 20-årsåldern, säger Suzanne Andersson.
 
51C6.jpg

Antalet dödade och svårt skadade ska minska med 50 procent fram till år 2010 utifrån ett medelvärde för åren 2000-2004. Källa: Trafikkontoret