Stombussarna ökar stort. Antalet resor med buss, spårvagn, tåg och båt i Göteborg har ökat med i snitt tre procent det senaste året, inte minst tack vare de populära stombussarna, som ökat med hela 13 procent. Samtidigt ökar även biltrafiken något, men ligger fortfarande klart under nivåerna före trängselskattens införande.

Tre procents ökning för de samlade kollektivresorna kan synas blygsamt, men omräknat i faktiska tal blir det desto tydligare: för spårvagnstrafiken, som ”bara” ökade med en procent under första halvåret 2015 jämfört med samma period 2014, innebär ökningen 580 000 fler resor sedan januari, eller 3 200 fler resor per dag.

Kapaciteten har ökat
För stombussarna, som ökade med 13 procent, betyder ökningen 18 000 fler resor per dygn eller 1 800 fler resor i rusningstrafiken. Det i sin tur motsvarar tio fulla stombussar.

Flera satsningar inom Västsvenska paketet, som busskörfält, nya pendelparkeringar, förlängda tågperronger och nya spårvagnshållplatser, har ökat kapaciteten och tillgängligheten och anses därmed vara några av förklaringarna till att det kollektiva resandet ökat.

Samtidigt har biltrafiken också ökat något, med två procent, även om det skiljer sig lite åt under dygnet. Till exempel har den minskat med en halv procent under förmiddagarnas rusningstrafik, och totalt sett ligger biltrafiken fortfarande sex till sju procent lägre än samma period 2012, innan trängselskatten infördes. Ökningen av biltrafiken nationellt var tre procent under mätperioden.

Uppföljningen av bil- och kollektivtrafik efter trängselskattens införande tas fram av parterna i Västsvenska paketet.