Ytterligare ökning kräver samarbete. Fler än hälften av alla göteborgare är cyklister – och de blir hela tiden fler. På två år har de tvåhjuliga trafikanterna ökat med nio procent, men skillnaden är stor mellan stadsdelarna, både vad gäller hur många som cyklar och hur goda förutsättningarna är.

105 000 resor, eller var tionde resa som över huvud taget görs i Göteborg varje dag, sker per cykel. Det har trafikkontoret kommit fram till efter att ha räknat samman alla cyklister som passerar de 19 fasta mätpunkter som finns uppsatta runt om i staden, och jämfört dem med svaren i de resvaneundersökningar som genomförs med jämna mellanrum.

– Där uppger 52 procent av göteborgarna att de är cyklister, det vill säga de cyklar en till tre gånger per månad eller mer. Det är en ökning med nio procent sedan förra mätningen 2010, säger Jonas Åker på trafikkontoret, som tycker det är svårt att säga vad den ganska rejäla ökningen beror på.

Har blivit trendigt att cykla
– Man ska nog inte underskatta den allmänna trenden i samhället, som inte minst underhålls av all reklam, som har gjort det trendigt att cykla. Och ju fler cyklar folk ser på stan, till exempel våra lånecyklar, desto mer inspirerad blir man kanske att sätta igång själv.

– Sedan har ju vi på trafikkontoret blivit bättre på att berätta om möjligheterna för cyklister. För tio år sedan byggde vi en cykelväg och hoppades att folk skulle upptäcka den, nu har vi ganska rejäla informationskampanjer för att uppmärksamma resenärerna på fördelarna med cykel, fortsätter Jonas Åker, som ändå tror att de personliga incitamenten är de viktigaste.

Vardagsmotion, tidssparande och frihetskänslan att slippa trängas med andra på bussen är några av drivkrafterna för att välja cykeln istället för bilen, enligt de intervjuer som trafikkontoret genomfört. Höjda bensinpriser och långa bilköer påverkar också valet.
Delvis cykelvänlig stad
– Ungefär hälften av alla cykelresor på vardagar sker mellan bostaden och hemmet och är oftast kortare än tio kilometer. Det ska bli intressant att se vad som händer när trängselavgifterna införs. Själv har jag blivit lite förvånad över hur många nyblivna cyklister som kommer från kollektivtrafiken, bilisterna har inte varit lika benägna att börja cykla tidigare.

Idag är drygt hälften av cyklisterna nöjda med stadens cykelbanor och upplever att Göteborg är en cykelvänlig stad. Men skillnaderna är stora mellan stadsdelarna: cyklisterna bor i regel i centrum och sydvästra stan medan det är betydligt färre som trampar från Hisingen och nordöstra Göteborg.

Välutbildade och högavlönade cyklar mer
– Precis som i de flesta andra städer är det ganska stora socioekonomiska skillnader i valet av färdsätt och det avspeglar sig i stadsdelarna. Ju högre utbildning och bättre ekonomi man har desto mer benägen är man i regel att cykla, säger Jonas Åker, som är väl medveten om att de fysiska förutsättningarna med cykelbanor och annat också skiljer sig åt markant.

Medan cyklisterna tycker att det känns tryggt och säkert att cykla från Linnéplatsen till Särö, eller från Götaälvbron till Klippan, upplevs det betydligt sämre vid exempelvis Backaplan, Redbergsplatsen eller innanför Vallgraven.

Cykel ingår i hyran
– 1999 satte Kommunfullmäktige som mål att öka andelen cykelresor från nio till tolv procent av alla dagliga resor. Nu har vi tio procent, samtidigt som invånarantalet och antalet resor har ökat enormt under den tiden. Ska vi öka ytterligare krävs det fler cykelbanor, bättre cykelparkeringar, bättre skyltning, förhöjda cykelöverfarter, mer belysning och färre farliga hinder, och det i sin tur kräver mycket dialog och samarbete internt i kommunen, mellan många olika förvaltningar. Vi måste alla anamma ”cykelkulturen”.

Samtidigt gäller det att tänka nytt, och varför inte inspireras av andra cykelvänliga kommuner i landet.

– Vi har börjat fundera på hur vi till exempel möter nya studenter och gästforskare som kommer till stan. Tillsammans med exempelvis Göteborg & Co och Kretsloppskontoret skulle vi kunna marknadsföra försäljningen av begagnade cyklar ute på Alelyckans återvinningscentral mycket bättre än idag. Man kan göra som i Malmö, att låta en cykel ingå i hyran för studentlägenheten! Med ganska enkla medel kan man nog nå ganska långt, säger Jonas Åker.