Farthinder, gupp och rondeller har fått Göteborgsbilisterna att välja de stora lederna istället för genomfartsgatorna i centrum. Bilbältesanvändningen var förra året över 90 procent men färre valde att samåka. Det visar ny statistik från trafikkontoret.

På många av de platser där trafikkontoret mätt ända sedan 1970 är tendensen tydlig, trafiken har flyttat ut från de stora genomfartsgatorna till trafiklederna runt stan.

– Vi har byggt flera tusen farthinder, det här har ju skett under en lång period, och lederna har successivt blivit bättre och bättre även om det inte byggts några nya, säger Lennart Adolfsson på trafikkontoret.

Ökning med 1,7 procent

Linnégatan, Övre Husargatan, Sprängkullsgatan och Danska vägen är några av de cirka 250 stora gator där trafiken minskat kraftigt.

5490.jpg– På Linnégatan, till exempel, gick mycket bilar förut. Idag är det svårt att ta sig fram snabbt den vägen, bilisterna kör hellre Högsboleden eller Västerleden.

Det har helt enkelt blivit knöligare att köra genom centrum vilket också är meningen, bland annat för att öka trafiksäkerheten.

– På tio år har vi halverat antalet döda och skadade trafikanter, och bullernivåerna har sjunkit. Avgaserna har också flyttat sig till lederna där inte så många bor tätt inpå.

På trafikkontorets 28 fasta mätpunkter ökade trafiken under 2004 med 1,7 procent. Trafiken över kommungränsen ökade med 2,3 procent.

”Trångt på lederna”

– Mätstatistiken återspeglar hur det ser ut på lederna. Den verkliga ökningen är kanske inte så stor. Och inflyttningen till kranskommunerna gör att pendlingstrafiken ökat, konstaterar Lennart Adolfsson.

Trafiken ökade enligt Lennart Adolfsson inte under 90-talet, den stora ökningen har istället skett under de senaste åren. Och under den här perioden har bilarna alltså flyttat ut på de stora lederna.

– Man märker att det är trångt på lederna idag, men vi har samtidigt gjort stora vinster när det gäller avgaser, buller, framkomlighet och säkerhet inne i stan.

Färre valde samåkning

Under de tio år som trafikkontoret mätt hur många Göteborgsbilister som använder bilbälte har andelen ökat från 83 procent 1994 till 90,4 procent förra året.

Statistiken för 2004 visar också att det gått trögare att få folk att samåka i och till Göteborg. I genomsnitt färdas 1,26 personer i varje bil vilket är en liten minskning sedan 2003.

Trafikkontoret konstaterar också att reparationen av Älvsborgsbron kan ha påverkat siffrorna på några av de 28 mätpunkterna. Bilisterna har hellre kört lite längre ”smitvägar” än att sitta kvar i köerna.

27E2.jpg
Trafikflödet i Göteborg har flyttats från de stora gatorna och ut på lederna, vilket också varit Trafikkontorets målsättning. Foto: Peter Svenson