I veckan börjar arbetet med att såga ner 15 almar på Munkebäcksgatan mellan Stobéegatan och Torpagatan. Trädens rötter har lyft asfalten på gång- och cykelbanan som nu ska rustas upp. Almarna kommer så småningom att ersättas av robinier, gatuträd som används mycket i Tyskland och Holland.

Trafikkontoret och park- och naturförvaltningen påbörjade första etappen av upprustningen redan förra året.

– I och med den andra etappen blir gatan mer enhetlig, säger Eva Maria Hellqvist, parkintendent på park- och naturförvaltningen.

Arbetet ska vara klart i juni.