Tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen. Hur ska Västsvenska paketet finansieras om trängselskatten tas bort? Det ska stadsledningskontoret nu utreda på uppdrag av kommunstyrelsen. Utredningen är en komplettering av den utredning av likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter på miljö, trängsel, utrymme och hälsa som kommunstyrelsen beslutade om den 22 oktober.

”Eftersom ett av skälen till att införa trängselskatten var att delfinansiera västsvenska paketet så skulle ett borttagande av trängselskatten innebära att finansiering saknas för att genomföra paketet. Av dessa skäl vill vi komplettera uppdraget som nu ligger på stadsledningskontoret” skriver partierna S, V och MP i sitt yrkande som kommunstyrelsen biföll på onsdagen.

Den kompletterande utredningen ska vara klar den 18 februari.

På kommunstyrelsemötet den 17 december redovisar stadsledningskontoret utredningen av trängselskattens effekter. Uppdraget är att visa hur man uppnår likvärdiga effekter för trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa om trängselskatten tas bort. Dessa alternativ ska också vara kostnadsberäknade.

Det är ännu inte bestämt när Göteborgs kommunfullmäktige kommer att ta ställning till folkomröstningsresultatet. Ett beslut om eventuella ändringar av trängselskatten fattas av Riksdagen.