Allt fler valde vagnen under förra året. För första gången på länge gjordes fler än 100 miljoner delresor på Göteborgs spårvagnsnät. Det betyder en ökning med drygt sex miljoner resor jämfört med 2006 och ett närmande av det gamla rekordet från 1948.

− Det beror dels på en kraftig sänkning av priset på periodkorten, dels på att vi kör mer trafik och har lyckats pricka in trafikökningen där det har funnits ett behov, säger Christer Olsson, affärsområdeschef på Göteborgs Spårvägar.

Gamla rekordet står sig än

Under 2007 gjordes 100.481.000 delresor med spårvagn. Det är första gången sedan 1948 som antalet resor passerat 100 miljoner under ett år. Då gjordes hela 101.500.018 delresor.

− Det kan tyckas märkligt att det var så mycket på den tiden. Men då fanns nästan inga bilar eller bussar och trafiken på nätet var mycket intensivare, ibland med tre minuter mellan vagnarna på vissa linjer, säger Christer Olsson.

Fotnot:
Som delresa räknas varje gång en person kliver ombord på spårvagnen, det vill säga om man byter vagn en gång under en transportsträcka så resulterar hela resan i två delresor.