Efter ett uppehåll under några månader återupptas nu arbetet med Kungsgatan. Nästa vecka lägger trafikkontoret ny markvärme med start vid Ekelundsgatan, och veckan därpå börjar man med stenläggningen. Tidsplanen håller, allt ska vara klart när julhandeln sätter fart i höst.

I augusti förra året påbörjades omgörningen av Kungsgatan, som ska få ny markvärme och vacker granitbeläggning. Under hösten bytte man bland annat ut gamla vatten- och avloppsledningar under gatan.

När grävjobben var klara i november asfalterade man för att tillfälligt täcka hålen, och gjorde sedan ett uppehåll i arbetet. På så vis blev gatan tillgänglig för julhandeln, men framförallt fick marken en chans att sätta sig. En nödvändighet innan man går vidare med ytskiktet.

Halva gångbredden i taget

Nu är arbetet alltså igång igen, och det där Kungsgatan möter Ekelundsgatan.

– Den nya markvärmen ska läggas nästa vecka, och de sätter igång med stenläggningen vecka därpå, säger Linda Leman på trafikkontoret.

Sedan kommer man att fortsätta arbetet etappvis.

– De kan bara jobba på halva gångbredden i taget, för att klara tillgängligheten. I längsled styrs arbetet av värmeslingorna, de ligger i sektioner.

Klart i november

Det är sammanlagt 500 meter av Kungsgatan som görs om, från Ekelundsgatan till Harry Hjörnes Plats. Linda Leman kan inte säga något om i vilken ordning de olika delarna av gatan kommer att bli klara. Arbetet anpassas för att inte vara i vägen för mycket.

I november ska allt vara klart, inte bara stenläggningen utan också ny belysning, nya papperskorgar och cykelställ.

– Tidsplanen gäller fortfarande, det ska vara klart till julhandeln, säger Linda Leman.