Askim får från den 1 oktober en egen flexlinje med ett 100-tal så kallade mötesplatser. Efter att Färdtjänsten har tagit reda på vart de äldre i Askim helst vill åka kommer linjen också att gå till Frölunda Torg.

I Askim ska en buss trafikera området norr om Skintebo på måndagar, onsdagar och fredagar. På tisdagar och torsdagar kommer bussen även att köra till västra Lindås och i området runt Billdals kyrka. Bussen går även till Frölunda torg. Flexlinjen kommer i Askim att åka mellan 8 och 16 på vardagarna.

– Bussen kör i det område där behovet av Flexlinjen är störst, säger Bengt Knutsson på Färdtjänsten.

Ungefär en gång i timmen

Via stadsdelsförvaltningen, föreningslivet och tidningsannonser har man på Färdtjänsten tagit reda på vart resenärerna vill åka, vilket har resulterat i att Flexlinjen kör till Frölunda torg.

I Askim kommer det att finnas ett 100-tal mötesplatser (hållplatser).

– Man måste ringa och beställa en transport. Man får då en preliminär tid då bussen hämtar upp. Sedan ringer vi upp en kvart innan och säger den exakta hämtningstiden, säger han.

På ett ungefär innebär det att bussen kör en gång i timmen genom området.

Fotnot:
Flexlinjen är till för de som fyllt 65 år eller utnyttjar färdtjänst.