Visas på Selma Center. Utredningen om betalstationernas placering i Backa samlade i höstas in över 1200 synpunkter via webben, mail, vanliga brev och på öppna möten. Nu har synpunkterna bearbetats och utmynnat i åtta konkreta förslag. På fredag 10 januari och lördag 11 januari presenteras de för allmänheten.

Förslagen presenteras på Selma Center i Backa på fredag klockan 12 till 16 och på lördag mellan klockan 10 och 14. Neutrala samtalsledare och ansvariga utredare finns då på plats för att hämta in ytterligare synpunkter innan förslagen lämnas över till styrgruppen för Västsvenska paketet den 6 februari.

Dessutom återstår en sista chans att lämna synpunkter när utredningsgruppen presenterar sitt arbete på Selma Center den 31 januari och 1 februari.

De åtta förslagen finns också på utredningens webbplats från och med fredag 10 januari (se länken nedan).