Ska minska trängseln. Från den 14 september kommer det att kosta pengar att stå på Delsjöns pendelparkering. “Om fler väljer att hoppa på bussen närmare hemmet, blir det lika många som åker i kollektivtrafiken men färre bilresor och mindre trängsel vid Delsjön”, säger Jonas Lidén, trafikreglerare parkering på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

På pendelparkeringen vid Delsjömotet står det vanligtvis fler bilar än det finns plats till på vardagarna. Många som ställer sin bil där skulle kunna åka kollektivt hela vägen hemifrån. Det är också en del som ställer sin bil där och samåker med andra. Det visar undersökningar som gjorts.

Inför avgift

Från den 14 september kommer det därför att kosta pengar att parkera.

– Genom att avgiftsbelägga pendelparkeringen vid Delsjömotet kommer förhoppningsvis fler välja att ställa bilen hemma, välja en parkering närmare hemmet eller samåka från andra parkeringar. På så sätt kan vi frigöra platser i Delsjön för dem som av olika skäl saknar andra alternativ, säger Jonas Lidén.

Har diskuterats länge

Parkeringen har inte varit lika använd under covid-19-pandemin. Men Jonas Lidén säger att de sett att fler och fler har börjat ställa bilen där igen.

– Avgiften införs då detta är något som diskuterats under lång tid och har varit ett ämne som diskuterats även innan pandemin bröt ut, säger han.

Utvärderas om ett år

Avgiften införs av Göteborgs Stad och Mölndals stad. Det är ett pilotprojekt och ska utvärderas efter ett år. Det kostar sex kronor per timme att stå där. Som mest får man betala 30 kronor per dag.

På förmiddagar och eftermiddagar den  11 och 14 september finns personal från trafikkontoret på pendelparkeringen för att svara på frågor.