Avtalet om det västsvenska infrastrukturpaketet ligger nu på regeringens bord. Samtliga lokala och regionala parter har ställt sig bakom avtalets inriktning och finansiering, sist i raden var landstinget i Halland som sa ja på måndagen.

Parterna som enats om avtalet är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Landstinget i Halland. Banverket och Vägverket har också skrivit på.

På måndagen landar alltså avtalet hos regeringen som framöver ska arbeta in paketets delar i ordinarie planering av infrastrukturen.

Några av de största satsningarna är Västlänken, Marieholmstunneln,kollektivtrafikinvesteringar enligt projekt K2020 och delfinansiering av en ersättare till Götaälvbron.

Mer om det västsvenska infrastrukturpaketet finns att läsa på Västra Götalandsregionens webbplats, se länk nedan.

5CCA.jpg

Partihallsförbindelsen, som förbinder Ånäsmotet med Marieholmsleden, började byggas förra sommaren och ska stå klar hösten 2011. Foto: Carin Smederöd