Parkeringsbolaget satsar sex miljoner kronor. Självparkerande bilar kan göra parkeringsytorna mindre. Bilarna finns redan - men behöver anpassas till och samordnas med hur parkeringshusen byggs. Därför satsar nu Parkeringsbolaget på ett projekt om förarlösa fordon tillsammans med Volvo Cars.

− Det handlar bland annat om vilka effekter det här kan få på framtidens stadsplanering. Ytor som i dag används till parkering kan bli möjliga att använda till andra ändamål, säger Stefan Hellberg, som arbetar med strategisk affärsutveckling på Parkeringsbolaget i Göteborg.

Projektet ingår i den större utvecklingssatsningen Drive Me, där Volvo är en av flera parter. Det avtal som nu har tecknats fokuserar på hur framtidens parkeringsytor ska utformas.

Testas först i mindre skala
− Vi har ett tidsperspektiv på fem-tio år framåt, men det är viktigt att få med det i stadsplaneringsprocessen redan nu eftersom det är långsiktig planering, säger Stefan Hellberg.

Till att börja med testas de självparkerande bilarna i mindre skala. Men under projektets gång ska idén upp till bevis i större skala i den framtida parkeringsanläggningen på Skeppsbron.

Parkeringsbolaget avsätter 6 miljoner kronor till projektet.