Regeringen avgör när. Riksdagen beslutade på onsdagen att införa undantag från trängselskatt för Backa i Göteborg. Undantaget innebär att det bara är genomfartstrafik som beskattas. Exakt när undantaget kommer att träda i kraft är det regeringen som avgör.

Backaundantaget införs för att ”minska trängselskattens negativa effekter på den lokala tillgängligheten inom stadsdelen”. När det börjar gälla så behöver den som passerar någon av betalstationerna nr 17-21 (Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingsdagsvägen) bara betala trängselskatt om man också passerar en kontrollstation inom 30 minuter.

Nya kontrollstationer registrerar passager
Kontrollstationerna kommer att se ut som betalstationer men är bara till för att få Backaundantaget att fungera, genom att registrera passager. Ingen trängselskatt tas alltså ut vid dessa stationer.

Trängselskatten i Backa utformades för att undvika genomfartstrafik, men ledde också till att alla som passerar in och ut ur Backa måste betala trängselskatt, till exempel för kortare resor för Backabor som ska åka och handla mat eller hämta och lämna på förskolan.

Dagens beslut innebär att Trafikverket kan fortsätta upphandlingen av kontrollstationerna och skriva kontrakt med den entreprenör som ska få dem på plats. Kontrollstationerna ska sedan förberedas för att ha det nya systemet klart i slutet av 2017. Det finns ännu inget bestämt datum för när Backaundantaget träder i kraft, det börjar gälla från den dag regeringen bestämmer.