Konkret förslag utifrån bred dialog. En utredning har lagt fram förslag till hur trängselskatten kan bli mer rättvis i Backa. Av en rad olika alternativ har nu styrgruppen för Västsvenska paketet bestämt sig för ett. För att det ska kunna genomföras krävs beslut av riksdagen.

Boende i Backa har drabbats olyckligt av placeringen av betalstationerna och en dialog för att hitta lösningar har pågått sedan i höstas. Cirka 1300 förslag och synpunkter har kommit in och i februari presenterade en utredning 16 olika alternativ. Av dessa har nu styrgruppen för Västsvenska paketet bestämt sig för ett.

Förslaget går ut på att bilägare i Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra inte ska betala trängselskatt när de passerar betalstationerna vid Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen.

Eftersom en lagändring krävs för att genomföra förslaget måste det först prövas av regeringen för att sedan gå till omröstning i riksdagen.