Snabb hantering av regeringen. I somras hamnade frågan om Backabornas undantag från trängselskatten på regeringens bord. Nu rullar ärendet vidare i rekordfart – regeringen föreslår att undantaget träder i kraft redan vid årsskiftet.

Sedan tidigare har regeringen ställt sig bakom grundidén att boende och företag i Backa slipper trängselskatt när de passerar betalstationerna mellan 17 och 21.

I veckan släppte regeringskansliet ett lagtextförslag som nu går ut på remiss – med skyndsam hantering. Regeringen föreslår att lagändringen träder i kraft redan 1 januari 2015.

Snäv tidsplan under hösten
– Men beslutsprocessen har många steg kvar. Remissinstanserna har fram till 19 september att yttra sig. Därefter ska beslut fattas i riksdagen innan ändringen kan genomföras, säger Per Bergström Jonsson, strategisk trafikplanerare på trafikkontoret.

Göteborgs Stad har snabbgranskat lagtextförslaget och bedömer preliminärt att det ligger i linje med den ändring som staden och Trafikverket föreslår.

Först efter att lagändringen klubbats igenom i riksdagen kan Transportstyrelsen påbörja arbetet med att koda om sitt datasystem. Då får också de som berörs i Backa information om ändringen.