Sex tillfällen att lämna feedback. Utredarna om trängselskatten runt Backa vill ha ännu mer hjälp av Hisingsborna. De håller nu sin mottagning öppen ytterligare sex gånger i december och januari. ”Kom och lyssna, titta och reagera på vårt arbete”, säger Per Bergström Jonsson, trafikplanerare på trafikkontoret och en av två utredningsledare.

Första chansen att lämna feedback till utredarna är redan på fredag 13 december, i Backa Folkets hus.

Sedan hålls fem möten på Selma Center på Selma Lagerlöfs torg. Här får Hisingsborna chans att följa och reagera på utredarnas arbete, ända fram till att det är i princip klart, i månadsskiftet januari/februari.

Mycket matnyttigt
Under november har utredarna haft tre kanaler öppna för att ta emot synpunkter och förslag; e-post, webben och sju möten på Selma Center.

– Vi hade hoppats på att få in uppemot 100 synpunkter, men det blev drygt 1200, säger Per Bergström Jonsson.

– Det är oerhört glädjande och respektingivande och har gett oss mycket matnyttig information som gör det möjligt för oss att göra ett bättre jobb än annars.

Nu går utredningen in i ett mer analytiskt skede och möjligheten att lämna förslag är avslutad.

Missnöje bakom
Ändå vill utredarna återigen träffa folk på Hisingen för att återkoppla om vad de håller på med, hur de tänker och ta emot reaktioner på det.

– Vi försöker verkligen hantera allas synpunkter respektfullt, men det finns alltid en risk att vi gör något tokigt när vi bearbetar stora mängder och dessutom formar om dem från synpunkter till perspektiv, säger Per Bergström Jonsson.

– Det är viktigt för oss att ge alla chansen att se in i vårt arbete och reagera på vad vi gör innan det blir för sent.

Det är det starka missnöjet från boende och verksamma på östra Hisingen som lett till att man nu utreder om det går att hitta en bättre lösning än de åtta betalstationerna i området.

Åtta stationer
– De berörda anser huvudsakligen att systemet är dåligt utformat och att det leder till kraftiga inlåsningseffekter och snedvriden konkurrens till nackdel för näringsidkarna i området, säger Per Bergström Jonsson.

– Dessutom är känslan av orättvis behandling och att inte fått komma till tals i tid kraftigt utbredd i området.

Frågan är nu om stationerna kan flyttas, tas bort eller få nya betaltider för att underlätta vardagen för folk på östra Hisingen. Utredningen ska vara klar i februari.