De fyra mest intressanta förslagen visas. Först var det ca 1200 förslag och synpunkter som blev 17 alternativ. Nu är de fyra. På torsdag –fredag kan backaborna och andra intresserade se vilka som är de fyra aktuella alternativen för trängselskatten i området. Dessutom presenteras varför de andra alternativen i dagsläget inte är lika intressanta.

De fyra mer intressanta förslagen har det gemensamt att de enligt utredningsrapportens beskrivningar är tillräckligt bra för boende i Backa utan att nackdelar uppstår i andra områden som en direkt konsekvens av ändringen. Samtidigt ska de övergripande målen för trängselskattesystemet (trängsel, miljö och intäkter) inte påverkas för mycket.

På torsdag 20 mars kl 12-19 och fredag 21 mars kl 12-16 finns en grupp tjänstemän på Selma Center för att informera allmänheten om vilka de fyra mest intressanta alternativen är och varför dessa är mer intressanta än de andra.

Alternativen visas i en utställning. Dessutom kan besökaren se en översikt med för- och nackdelar i samtliga alternativ och en annan översikt med hur beslutsprocessen går till.