Mer än hälften av göteborgarna tycker att de bor i en cykelvänlig stad och 73 procent har tillgång till cykel. Ändå är det bara 28 procent som tar hojen mer än en dag i veckan under april – september. Nu har trafikkontoret gått på djupet med cykelvanorna.

– Vi är positivt överraskade över att många väljer att cykla året runt och att många faktiskt har en cykel. Sedan gäller det att den ska användas också, säger Jonas Åker Zeander, projektledare på trafikkontoret.

Inga fanatiker eller motionsfreaks

Han är även överraskad över de orsaker till cyklandet som dyker upp i undersökningen, den första i sitt slag som trafikkontoret gjort.

3AA6.jpg
– Anledningarna är inte de som brukar föras fram, att det är billigt och miljövänligt. Istället heter det att cykeln är snabb och smidig och bra för motion och hälsa, säger Jonas Åker Zeander.

– Vi får inte betrakta cyklister som fanatiker eller motionsfreaks utan som människor som vill transportera sig från punkt A till punkt B på lämpligaste sätt.

– Cykeln är ett transportslag som måste jämställas med andra transportslag, det är en av de viktigaste slutsatserna som vi måste ta till oss i vårt arbete för att få fler att cykla.

Har påverkat vårens kampanjer

Undersökningen gjordes i höstas av ett konsultföretag som talade med runt 1.000 personer i Göteborg, antingen i telefonintervjuer, djupintervjuer eller fokusgrupper.

Rapporten presenteras vid ett seminarium på Stadsmuseet på måndagen men eftersom data fanns framme redan i december, har de redan påverkat utformningen av trafikkontorets kampanjer.

– I vårens kampanjer har det handlat om att vi måste bli bättre på att tala om vad som görs för att skapa goda förutsättningar för att fler ska kunna cykla i Göteborg, något som Göteborgs Stad ju lagt ned mycket pengar på, säger Jonas Åker Zeander.

61 procent cyklar för att göra ”småärenden”

42DC.jpg
I undersökningen konstateras att 42 procent av göteborgarna cyklar mer än en dag i månaden under april – september. Dessa kallas därför ”cyklister”, en grupp som främst utgörs av kvinnor i åldrarna 30-49 år.

Av cyklisterna använder mer än hälften – 56 procent – cykeln för att komma till jobbet och 48 procent för rekreation. Men främst cyklar de för att ”göra småärenden” (61 procent). Bara en tredjedel av cyklisterna använder cykeln för att göra sina ”huvudsakliga matinköp.”

Hela 43 procent av cyklisterna uppger att de cyklar året runt medan 34 procent av nöjer sig med vår, sommar och höst.

Undersökningen har inte haft som huvudsyfte att hitta hindren för varför göteborgarna inte cyklar mer än de gör, utan mer att söka potentiella målgrupper som kan bli framtidens cyklister.

Högutbildade väljer att cykla

– Det handlar mycket om dem som cyklade när de var 15-25 år, en ålder då våra grundvärderingar sätts. De personerna ser sig ofta som cyklister innerst inne, även om de kör bil och har långt till arbetet. Därför har de lättare att ändra sitt beteende, säger Jonas Åker Zeander.

Cyklandets image, eller ”varumärke” ska nu mejslas fram av trafikkontoret för att locka fler upp i sadeln. Undersökningen slår definitivt hål på en myt – att de flesta cyklar för att de inte har råd med något annat, vilket ger cykeln en förlorarstämpel.

– Det stämmer inte alls, det är folk med högre utbildning och högre inkomst som väljer att cykla – och man cyklar också längre sträckor än vi trodde tidigare, säger Jonas Åker Zeander.

”I princip alla kan cykla”

Han säger att de nya rönen får konsekvenser för hur trafikkontoret ska kommunicera med dagens cyklister och de tänkbara cyklisterna.

– Många har alltså en cykel i garaget och i princip alla kan cykla. Nu gäller det att få dem att upptäcka cykeln igen, att minnas hur enkelt, smidigt och skönt det var – att få dem att hitta tillbaka till cykeln, säger Jonas Åker Zeander.

Inte bara utbildning och inkomst påverkar hur mycket man cyklar, utan även förstås var man bor. Göteborgare i Sydväst och Centrum cyklar i högre omfattning än boende i Nordost och på Hisingen. Främst är det folk i stadsdelarna Centrum, Backa, Frölunda, Majorna och Örgryte som cyklar. I Majorna uppger hela 82 procent att de cyklar i mer än en stadsdel. Motsvarande siffra för Härlanda, Högsbo, Kortedala och Linnéstaden är drygt 40 procent.

Främsta anledningen att cykla:
5082.jpg

Tillfällen då man cyklar:
7454.jpg

Färdmedelsfördeling personresor i Göteborg, 12-84 år. Vardagsresor september/oktober

1D5A.jpg

Läs mer om cykel:
Vårt Göteborgs avdelning På två hjul i Göteborg

4168.jpg