Har blivit en samlad knutpunkt. Hallå där Magnus Stenberg, projektledare på trafikkontoret, nu är den nya knutpunkten vid Svingeln klar, hur blev det?

Magnus Stenberg.

– Det känns bra att den har blivit klar och att platsen nu fyller den funktion som vi tänkte från början. Nu har det blivit en samlad knutpunkt som är ett lyft både för området och för trafiken.

Hur har arbetet flutit på?
– Arbetet har flutit på bra. Vi har jobbat under hård tidspress för att få själva hållplatsen klar så snabbt som möjligt. Sen har det varit lite knöligare på Olskrokssidan när vi har jobbat mitt i trafiken. Men vi har hållit alla tidsplaner.

Varför har ni byggt om vid Svingeln?
– Precis som Åkareplatsens resecentrum spelar Svingeln en nyckelroll för att avlasta Brunnsparken, Nils Eriksson-terminalen och Drottningtorget nu när det pågår arbeten med Hisingsbron, Västlänken, E45 och de nya kvarteren runt Centralstationen. Svingeln behövde helt enkelt bli en mer funktionell knutpunkt.

Vad är det som är bättre nu?
– Att vi kan köra mer trafik och att trafiken är mer uppdelad; bilar, bussar och spårvagnar har egna filer och det är lättare att se vart man ska. Det är lättare att byta från buss till spårvagn och det finns plats för fler busslinjer. Vi har också byggt om ett körfält på bron över E6 och skapat en bredare cykelbana från Olskroken till Svingeln. Det gör att det blir enklare, bättre och genare för alla pendlarcyklister som kommer den vägen.