Ny lägesrapport. Arbetsförhållandena i de stenfabriker i Kina där Göteborgs Stad köper gatsten har blivit bättre sedan 2010. Det visar en lägesrapport från trafikkontoret, som samordnar stadens inköp av sten. Enligt rapporten har flera allvarliga brister inom brandsäkerhet, första hjälpen och skyddsutrustning för arbetarna nu åtgärdats. Men mycket återstår att göra.

– Ett sånt här arbete blir nog aldrig färdigt, säger Ingemar Larsson, upphandlingsledare på trafikkontoret.

– Det viktiga är att det går åt rätt håll. Det har blivit förbättringar över hela linjen sedan vi påpekat vissa felaktigheter, fortsätter han.

Fyra företag
Rapporten bygger på uppföljningsmöten i höstas och i januari med samtliga de fyra svenska företag som importerar sten från Kina och Portugal och säljer till Göteborgs Stad.

789C_2.jpgFöretagen har ansvaret för att stenen produceras ”i säker och hälsosam arbetsmiljö”. De är skyldiga att låta oberoende konsulter inspektera deras underleverantörer i utlandet, enligt avtalet med kommunen.

Av de fyra företagen har ett valt att inte återkomma med en förbättringsplan eller en ny inspektionsrapport. Varför är oklart.

– Men det innebär att företaget inte är aktuellt för oss längre, förklarar Ingemar Larsson.

Ställer krav
– Det här fungerar ju så att när vi som köpare är engagerade och ställer krav, går vissa leverantörer med på det och försöker uppfylla kraven. Andra gör det inte.

Sedan 2006 ställer trafikkontoret etiska krav på brytning och bearbetning av sten. Två gånger, 2007 och 2010, har stickprovsinspektioner gjorts i Kina och Portugal.

Det är uppföljningen av de inspektionerna som nu utmynnat i nya inspektioner, nya möten och i den rapport som redovisades för trafiknämnden på onsdagen.

Kan häva kontrakten
För de kvarstående bristerna finns åtgärder planerade, vilket kommer att följas upp av trafikkontoret.

Om allvarliga avvikelser i form av barnarbete och tvångsarbete upptäcks, kommer trafikkontoret att häva kontrakten.

I den här frågan samarbetar Göteborg med Malmö och Örebro. Det ska fortsätta och eventuellt kan fler kommuner ansluta till samarbetet.

3ECA.jpg
Foto: Swedwatch