Lägg om dina resvanor eller tillbringa ännu mer tid i bilkö. Det blir valet för många Torslandabor när utbyggnaden av Torslandavägen, väg 155, startar inom kort. Under två och ett halvt år kommer bilister som åker ensamma att bara ha tillgång till en fil i var riktning.

Torslandavägen har en längre tid varit både överbelastad och olycksdrabbad. Därför kommer vägen med start i början av mars att byggas ut till tre filer. När bygget är klart om cirka två och ett halvt år kommer den att ha tre körfält i varje riktning; en bussfil och två filer för övrig trafik.

Många bilar, smala vägar

Men inte heller den nya vägen kommer att räcka till på lång sikt. När kommunikationerna till och från Torslanda är utbyggda kommer det sannolikt att byggas nya bostäder i stadsdelen som därmed får fler invånare.

Till det kommer att resvaneundersökningar som gjorts visar att det körs mer bil i Torslanda än i någon annan stadsdel i kommunen.

– En del av förklaringen till det är att Torslanda är en speciell stadsdel. I vissa områden är vägarna så smala att två bilar knappt kan mötas. Då kanske man inte vill ge sig ut på cykel. Men man kanske kan ställa bilen på en pendelparkering. Det gäller att hitta lösningar som passar individen, säger Anna-Karin Wikman, projektledare för Nya Vägvanor i Torslanda.

”Har fått många bra synpunkter”

För att öka individens framkomlighet krävs att många Torslandabor lägger om sina resvanor. Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik har arbetat i ett år för att få till en sådan förändring. En tidningsbilaga, en informationsfilm, referensgrupper och en workshop har varit delar av det arbetet.

– Vi har fått många bra synpunkter och idéer om vad vi kan göra för att öka det hållbara resandet. Intresse har varit stort. Tyvärr kan alla bra idéer inte genomföras på en gång. Det kan dröja ett år eller två och vissa kommer aldrig att bli verklighet. Men nu är det upp till oss att göra något bra av det vi fått in, säger Anna-Karin Wikman.

Blir ännu svårare att ta sig fram under ombyggnaden

Hon hoppas att många under ombyggnadsperioden ska passa på att testa nya sätt att resa. Till exempel att i stället för att sitta ensam i en bil och köa prova att ta bussen eller att samåka och få tillgång till den snabbare bussfilen.

– Under de närmaste åren kommer det att vara ännu svårare än i dag att ta sig fram på Torslandavägen i rusningstid. Om folk inte ändrar sina resvanor kommer det att bli väldigt tjockt i trafiken där, säger Anna-Karin Wikman.

CA.jpg