Ska frigöra platser för fler. Från och med fredagen den 16 december begränsas parkeringstiden på flera platser i centrala Göteborg till två timmar. Nyordningen ger fler bilister möjlighet att parkera för enklare ärenden.

På Kungstorget, Basargatan och Grönsakstorget i centrala Göteborg begränsas från och med fredagen den 16 december parkeringstiden till två timmar under stora delar av veckan.

Tvåtimmarsbegränsningen kommer att gälla mellan klockan 8 och 18 på vardagar (utom vardag före sön- och helgdag) och mellan klockan 8 och 15 på vardag före sön- och helgdag.

Trafikkontorets mätningar visar att många trafikanter använt sig av de centrala parkeringsplatserna i flera timmar. Mellan 15 och 25 procent av bilisterna parkerar i mer än fyra timmar.

När parkeringstiden nu begränsas hoppas man underlätta för privatpersoner som behöver komma åt handel och service i centrum. Samtidigt är det många yrkestrafikanter som till exempel varudistribution, sophämtning, servicefordon, sjuktransporter och färdtjänst som haft problem när långtidsparkerare blockerat timme efter timme.

De som behöver ha en parkering i flera timmar eller kanske en hel dag hänvisas framöver till parkeringshus och andra parkeringsanläggningar.