Söker vardagscyklister i Göteborg. Projekt Samla cykeldata tar reda på hur cyklister rör sig i staden, vilka vägar de väljer eller väljer bort och när flest är ute och cyklar. Syftet är att lära sig mer om cyklisternas vanor för att bland annat kunna planera trafiken bättre. Projektet är det första i sitt slag i Sverige och har redan väckt stor intresse från andra forskare.

– Den här metoden har prövats i andra städer i världen, nu senast Montreal, med väldigt goda resultat. Därför ska det bli väldigt spännande att se hur det fungerar här i Göteborg. Vi har goda förhoppningar, men för att det ska gå krävs att ganska många cyklister deltar, så jag uppmuntrar verkligen alla som cyklar i vardagen att anmäla sig, säger projektledare Erik Stigell.

Den som anmäler sig får under två veckor registrera alla sina resor med hjälp av sin smartphone.

– Vi är ute efter alla cyklister, men i synnerhet vardagscyklisterna, de som cyklar till jobbet eller skolan, tar cykeln till affären eller använder den för att göra en utflykt. Kort sagt de som använder cykeln i sin vardag.

Appen hjälper till
Undersökningen genomförs med hjälp av utvalda appar, som används för att mäta datan. Det gör att cyklisterna själva inte behöver komma ihåg hur de har åkt, det hjälper appen dem med. Eftersom många cyklister redan i dag använder den här typen av tekniska hjälpmedel för att mäta hur långt och var de cyklar behöver de inte heller ladda upp en speciell app om de inte vill.

– Den information de vanliga apparna registrerar är precis vad vi är ute efter, så det går också bra att donera data som redan är insamlad. Men vi vill helst att cyklingen ska mätas under september. Vilka appar som vi godkänner och hur själva undersökningen går till går det att läsa mer om på vår hemsida.

Som en del av projektet undersöks också hur deltagarna har anslutit sig och vilken metod för att rekrytera dem som fungerat bäst – alltså inte en mätning av den information som tas fram utan hur själva insamlingsmetoden fungerar. Resultaten jämförs sedan med mer traditionella resvanundersökningar i enkätform.

– Vi använder väldigt många olika kanaler för att nå deltagarna och utvärderar sedan vilken som gett bäst resultat. Vi finns till exempel ute på åtta olika platser i staden och rekryterar dem som kommer cyklande, så kallad vägkantsrekrytering.

Viktigt undersöka resvanor
För att söka frivilliga har information om projektet också skickas ut till olika cykelklubbar, facebookgruppen Cykla i Göteborg och cykelvänliga arbetsplatser.

Undersökningen genomförs tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg, Trafikverket och Cykelfrämjandet och den data som samlas in överlämnas till Göteborgs stad.

– Att de har valt just Göteborg för det här pilotprojektet beror på den stora resvaneundersökning vi just nu genomför i regionen. Att genomföra båda undersökningarna samtidigt gör att vi båda får ett bra sätt att väga de olika metoderna mot varandra och ser vad som fungerar bäst i olika situationer. Det här sättet att mäta är en del av framtiden, säger marknadsanalytiker Maria Eriksson på Trafikkontoret.

Ny kunskap underlättar för cyklister
För Trafikkontoret blir undersökningen både ett sätt att följa upp hur bra åtgärder som redan genomförts fungerar och en grund för framtida satsningar.

– Att få tillgång till den här datan kommer bli rena julafton för oss. I dag har vi väldigt dåligt med data om just cyklister och hur och när de rör sig över staden. Med ny kunskap kan vi anpassa framtida trafikstrategier på ett helt annat sätt.