Bergsjön blir först ut av stadsdelsförvaltningarna med att starta en bilpool för tjänsteresor. Detta väntas minska stadsdelens resekostnader med 350.000 kronor per år. Nio – tio bilar, som förvaltningen leasar redan idag, kommer att ingå i poolen. Men nu blir bilarna tillgängliga för fler eller runt 150 personer i socialtjänsten, hemtjänsten och administrationen.

– Bilarna skall i princip användas dygnet runt, säger kanslichefen Jan Rexmo.

Det är bland annat hyrbilar och taxi vid socialsekreterarnas besöksresor till familjehem och institutioner runt om i landet som kostar mycket. Förra året uppgick SDF Bergsjöns resekostnader till 3,5 miljoner kronor.

Lägre resekostnader

– Vi har satt som mål att bilpoolen och en bättre styrning av resandet skall minska resekostnaderna med tio procent, alltså 350.000 kronor.

Men, som anges i förvaltningens resepolicy, är det fortsatt kommunala transportmedel, cykel eller apostlahästarna som skall användas när detta är möjligt. Tre tjänstecyklar finns vid förvaltningen.

Bokning via internet

Bilpoolen beräknas komma igång i början av november. Just nu lärs det webbaserade bokningssystemet ut till förvaltningens anställda.

Det är Gatubolaget som föreslagit en bilpool i Bergsjön efter att ha studerat förutsättningarna på förvaltningen.

Gatubolaget har kommunens uppdrag att effektivisera och samordna transporterna i kommunens förvaltningar och bolag.