Nu presenteras de fyra bästa förslagen. Styrgruppen ger besked innan sommaren. Placeringen av Backaområdets betalstationer mötte tidig stark kritik, och över ett tusen förändringsförslag har granskats.Under torsdagen och fredagen presenteras de fyra alternativ som hittills ansetts bäst. Om tre veckor väntas beredningsgruppen ha sin rekommendation klar.

Många Backabor uttryckte tidigt sitt missnöje med hur trängselskattens betalstationer placerats i deras stadsdel. Närmare 1200 olika synpunkter och förslag strömmade in – alla med tankar om hur placeringarna kunde förbättras.
I början av februari tillsatte styrgruppen en arbetsberedning som fick i uppgift att granska och värdera de 16 förslag som bästa ansågs uppfylla kraven. Den 6 mars blev arbetsgruppen ombedd att närmare utreda fyra av de16 förslagen.

– Det alternativ som slutligen väljs måste leda till att de faktiska orättvisorna i Backa påverkas tillräckligt positivt. Samtidigt ska vi inte flytta problemet till någon annans bakdörr, säger Carl Bartler som är stadens koordinator i den beredningsrupp som granskat de fyra förslag som under torsdagen och fredagen nu presenteras för allmänheten på Selma Center.

Nya argument välkomnas
Igår och idag fredag mellan klockan 12-16 finns tjänstemän på plats för att informera om de fyra alternativen och berätta varför dessa ansetts mest intressanta.

– Kommer det fram nya infallsvinklar och argument, som inte tidigare fångats, ska vi beakta och värdera dem i den fortsatta utredningen, säger Carl Bartler som också betonar att de tidigare förslagen inte helt är lagda åt sidan. De kan komma att aktualiseras igen.

Redan om tre veckor, torsdagen den 10 april, ska beredningsgruppen presentera sitt förslag för styrgruppen. Innan dess planerar stadens politiker att bjuda in allmänheten till ett dialogmöte.

Men även om de olika parterna i styrgruppen skulle kunna samlas bakom ett förslag, är det lång väg att gå innan de önskade förändringarna kan genomföras.

Slutgiltigt beslut dröjer
– Först ska alla parter förankra beslutet i sina respektive beslutande organ. Sedan måste man ta ställning till om man vill göra en hemställan hos regeringen om att förändra systemet, säger Carl Bartler och fortsätter:

– Man får nog räkna med att det kan ta något år fram till ett slutgiltigt beslut, och sedan ytterligare något år innan allt är på plats.

För dem som inte har möjlighet att se utställningen och möta tjänstemännen på Selma Center finns materialet tillgängligt på websidan: www.trangselskattibacka.se