14 000 provåkare fortsätter åka kollektivt. I kampanjen ”Vi älskar bilister” erbjöd Västtrafik 50 000 bilister ett provåkarkort i hopp om att de skulle ompröva sina trafikvanor. Nu rapporterar Västtrafik att 14 000 av provåkarna fortsätter att resa kollektivt även efter kampanjen.

I samband med trängselskattens införande i Göteborg hoppades Västtrafik locka många nya resenärer. Stadens kollektivtrafik utökades också till ett värde av en kvarts miljard kronor för att möta en ökad efterfrågan.

I den omfattande kampanen ” Vi älskar bilister” siktade man särskilt in sig på de många trafikanter som tidigare kört bil. Ur målgruppen om 225 000 bilister valdes 50 000 som under en tvåveckorsperiod fick möjlighet att fritt resa med Västtrafiks bussar, spårvagnar och båtar.

Av dessa 50 000 rapporterar Västtrafik nu att 14 000 valt att kontinuerligt fortsätta att resa kollektivt. Under de närmaste veckorna säkerställs resultatet genom telefonintervjuer.