Fler p-platser är inte troligt att det blir i centrala staden, men det finns mycket annat att tycka till om. Som betalningsmöjligheter, skyltar och p-vakter. Personer som besöker Göteborgs centrum får nu chansen att tala om vad de upplever för problem när de ska parkera. Undersökningen görs av trafikkontoret och Parkeringsbolaget gemensamt.

Enkät: Parkeringsundersökning 2010 Klicka här »»

Med start den här veckan kommer parkeringsvakter att dela ut vykort till människor som parkerar på gator och stora p-platser i centrala staden. På korten står en webbadress man kan gå in på för att delta i undersökningen, som är den fjärde i sitt slag sedan början av 1990-talet.

– Vi försöker jobba med förändrings- och förbättringsarbete, men istället för att vi ska sitta och gissa är det bättre att gå ut och fråga folk vad de tycker är de största problemen när de ska parkera, säger Hans Magnusson på trafikkontoret.

– Vi vänder oss i första hand till vanliga besökare, inte boende eller de som jobbar i stan.

Minst 300 svar behövs

5156.jpg
Genom att gå igenom svaren från tidigare undersökningar, och genom att göra djupintervjuer med omkring 15 parkerare, har trafikkontoret fått fram en lista över upplevda problem. Till exempel skyltar som är svåra att förstå, betalningsautomater som är krångliga att använda eller p-vakter som inte kan svara på frågor.

Enkäten innehåller sammanlagt 60 påståenden som deltagarna får ta ställning till.

– De 300 första som svarar får en biocheck värd 100 kronor. Enkäten tar trots allt 15-20 minuter att fylla i, så vi får locka med något, säger Hans Magnusson.

För att få ett tillräckligt underlag vill man ha in åtminstone 300 eller 400 svar. Någonstans där stabiliseras resultaten och det går att få en samlad bild av vilka frågor som medborgarna tycker är mest angelägna.

Fler p-platser vanligt önskemål

– Resultatet av enkäten blir ett underlag för hur vi kan jobba vidare. Det visar vilka frågor som är viktiga, men också vilka som inte är så viktiga. Så att vi satsar på rätt saker och inte lägger krut på något i onödan.

Svårigheter att hitta en ledig p-plats brukar komma överst på listan över problem. Hans Magnusson konstaterar att det inte är aktuellt att bygga fler parkeringsplatser i centrala staden.

Flera sätt att betala

Men andra vanliga synpunkter, som de som handlar om betalsystemet, går att tillmötesgå. I undersökningen som genomfördes 1994 kom till exempel myntväxlingsautomater upp som ett starkt önskemål. Några dylika apparater togs inte fram, eftersom det skulle ha blivit både dyrt och besvärligt.

– Men vi jobbade med myntfrågan, och har sedan dess infört andra sätt att betala.

Enligt Hans Magnusson kostar undersökningen mellan 150.000 och 200.000 kronor att genomföra.

Fotnot:
Parkeringsbolaget (Göteborgs Stads Parkerings AB) är ett helägt kommunalt bolag som ingår i Framtidenkoncernen.