På måndag sänks priserna på Västtrafiks olika kort för regelbundet resande. Att resa en månad med kollektivtrafiken inom Göteborgs kommun kostar för en vuxen hädanefter 400 mot tidigare 515 kronor. För ungdomar och lågtrafikresenärer kostar de nya månadskorten 300 kronor.

Från och med den 20 augusti gäller Västtrafiks nya priser på den så kallade kommunladdningen.

Priserna sänks med ungefär 22 procent. Bakgrunden är ett politiskt beslut inom Göteborgs Stad och prissänkningen kostar kommunen ungefär 37 miljoner kronor.

Även årskorten blir billigare

För den som laddar sitt kort med 90 dagars resande inom Göteborg sänks priset för en vuxen från 1.365 kronor till 1.065 kronor. För ungdom är motsvarande sänkning 225 kronor och nytt pris 800 kronor. Ett årskort kostar hädanefter 3.350 kronor.

Alla som laddar sitt Västtrafikskort efter den 20 augusti eller köper ett nytt kort får automatiskt det nya priset.