Cyklister på försök i tre månader. 200 bilpendlare får nu möjlighet att susa fram på en elcykel i stället för att sitta instängda i bilen till och från jobbet. Det är trafikkontoret som lånar ut elcyklar med målet att minska biltrafik i rusningstid.

Det är personer som arbetar i centrala Göteborg, vid Lilla Bommen, Gullbersgvass och vid Kruthusgatan, som nu får chansen att under tre månader prova elcykel till och från arbetet.

– Syftet är att minska biltrafiken under rusningstid. Genom projektet ger vi människor en möjlighet att prova att cykla till och från jobbet, säger Jenny Dalnäs Orrmyr, koordinator pp trafikkontoret.

Minst tre dagar i veckan
Cyklisterna får låna varsin elcykel och förbinder sig att cykla minst tre dagar i veckan. Deltagarna ska också föra dagbok och över hur mycket de cyklar samt fylla i ett formulär om hur de mår utifrån faktorer som stress, sömn och välbefinnande. Resultaten kommer att jämföras med en kontrollgrupp.

Deltagarna får möjlighet att köpa elcykeln vid provperiodens slut.

Intresset har varit stort och redan i mars 2017 får 200 nya personer möjlighet att prova på hur det är att elcykla i vardagen.

– Vi har fått in många ansökningar och de som inte kom med nu får erbjudande om att vara med i kontrollgruppen och en garanterad plats i vårens testperiod, säger Jenny Dalnäs Orrmyr.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Trafikverket och bakom det står infrastrukturprojekten Västlänken, Lilla Bommen–E45 samt Hisingsbron.