Lindholmen växer så det knakar. Till ett så litet och attraktivt område kan alla inte åka bil. Lånecyklar, bilpooler eller IT-pendling – att jobba hemifrån ibland – är några lösningar som tas upp på tre informationsdagar för företag, myndigheter och skolor på Lindholmen i nästa vecka.

Idag arbetar eller studerar mer än 16.000 personer på Lindholmen, där det bolaget Lindholmen Science Park är ”klistret” mellan näringsliv och högskolor.

Och området väntas dra till sig ytterligare cirka 1.000 personer per år de kommande åren. Till exempel byggs ett nytt konferenscenter och hotell och många nya kontor, som ska stå klara 2010. Så hur ska alla resa dit och hem?

– Från våra resvaneundersökningar vet vi att folk som jobbar i området är väldigt bilburna, säger Petter Kjellgren på trafikkontoret, som tagit initiativ till informationsmötena under namnet ”Lindholmen tur och retur”.

Öppna p-platser kommer att försvinna

– Vi vill spegla de möjligheter som finns redan idag: Etablerade bilpooler, lånecykelsystem, en välutvecklad kollektivtrafik med stombuss 16, flera snabbussar och färjor över älven, säger Petter Kjellgren.

De närmaste åren kommer en del öppna p-platser att försvinna, i takt med att nya kontorshus och hotell byggs.

– Det leder till en förätning och en upplevelse av att det blir svårare att resa dit med bil. Därför vill vi redan nu starta en diskussion kring utveckling av framtidens Lindholmen, för om området fortsättningsvis ska vara attraktivt är det viktigt att många olika parter är med i förändringsarbetet, säger Petter Kjellgren.

IT-pendling kan minska problemen radikalt

Till mötena inbjuds folk från företag, myndigheter och skolor i området för att få ställa frågor och lära sig om nya möjligheter. På plats finns representanter för Trafikkontoret, Västtrafik, Lindholmen Science Park samt bilpoolsföretaget Sun Fleet, Clear Channels lånecyklar, cykelreparatörer och experter på IT-pendling.

Just IT-pendling är en metod som radikalt kan minska pendlingsproblemen. Om det var möjligt att arbeta hemifrån någon dag varannan eller var tredje vecka skulle pendlingen minska med upp till tio procent. Många skulle uppleva det som en förmån. Eller om man kan arbeta på distans de första timmarna på dagen – när köerna är som värst – kan man lättare komma till jobbet senare på dagen och man bidrar samtidigt till att trängseln minskar.

– Vi hoppas mycket på den process som vi nu startar på Lindholmen. Vi kommer att följa upp med att initiera en dialog med företagen på Lindholmen kring att finna lösningar på kortare och längre sikt, kommenterar Niklas Wahlberg, vd på Lindholmen Science Park.

Fotnot:
Informationsmötena hålls 9-11 september på lunchrestauranger i området, det sista mötet hålls på kvällstid 11 september i anslutning till starten av Lindholmenstafetten.
9/9 11-13.30 Rest Ericsson, 10/9 11-13.30 Rest Kooperativet, 11/9 11-13.30 Rest Tres, 11/9 16-21 Rest Tres