Trafiknämnden har utsett Birgitta Hellgren till ny direktör för trafikkontoret i Göteborg. Hon efterträder Lars-Bertil Ekman som slutade i våras.

Birgitta Hellgren är 61 år och kommer närmast från Trafikverket (tidigare Banverket) och har dessförinnan arbetat med kommunala planeringsfrågor i Kungsbacka, Härryda, Båstad och Göteborg. Hon tillträder sin nya tjänst i december.