Snöfallet uteblev och istället kom det underkylda regnet. Göteborgs trottoarer blev till rena isgator med vatten som nu ligger ovanpå isen och som gör dem extra hala. På en sådan yta sjunker gruset ner när man går eller cyklar där och gruset förlorar då mycket av sin effekt.

Inte ens att salta skulle få effekt mer än en kort stund. Sedan skulle saltet lakas ut och sköljas bort av vattnet.

– Det är sämsta tänkbara förhållanden. Vi gör vad vi kan och grusar, men kommer inte att kunna få bort halkan, säger Carin Kling, informatör, Göteborgs Stad, Trafikkontoret.

Kan bli ännu halare

Carin Kling menar att det därför är viktigt att alla hjälps åt och att fastighetsägarna tar sitt ansvar och tar hand om trottoarerna utanför sina hus. Det är annars inga problem att köra på vägarna i Göteborg och vad det gäller de allmänna trottoarerna och gångstråken gör Trafikkontoret sitt bästa.

– Det är också ett problem att vattnet inte kan rinna undan eftersom brunnarna kan vara täckta av snö eller is, säger Carin Kling.

Om det sedan fryser på, vilket prognosen talar för, är risken stor att det blir ännu halare.

– Räkna med att allting tar längre tid än vanligtvis och gå inte ut om det inte är nödvändigt, är Carin Klings råd till göteborgarna.