Göteborgs Stad deltar i arbetet. Nu ökar takten i arbetet med Sverigeförhandlingen - regeringens uppdrag kring det framtida järnvägsnätet, storstädernas kollektivtrafik och bostadsbyggande.I nästa vecka presenteras förhandlingens första bud.