Nu står den nya bussgatan mellan Svingeln och Polhemsplatsen klar. När Västtrafik ändrar sina tidtabeller den 13 december trafikeras den nya gatan av 17 busslinjer. Syftet är ökad framkomlighet i kollektivtrafiken och bättre boendemiljö i området.

− Det handlar framför allt om en miljöupprustning av hårt trafikerade gator som Friggagatan och Odinsgatan. Genom att flytta busstrafiken förbättras boendemiljön för de många människor som bor där, säger Benny Bergstrand på trafikkontoret.

Löper längs med snabbspåren

Även för kollektivtrafiken blir den nya bussgata en påtaglig förbättring. I stället för att vara en enkelriktad bilgata är Burggrevegatan numer en dubbelriktad bussgata, som löper parallellt med snabbspåren för spårvagnar.

– När bussarna kommer bort från blandtrafiken ökar framkomligheten och tillgängligheten. Förhoppningsvis vinner man även tid på det, säger Benny Bergstrand.

Även Åkareplatsen är ombyggd

Byggandet av bussgatan har pågått sedan april. Samtidigt har Åkareplatsen byggts om från parkeringsplats till uppställningsplats för bussar och Stampbroarna har fått fyra körfält i stället för tre.

Nästa etapp är Friggagatan

Nästa etapp i området blir att bygga om Friggagatan mellan Svingeln och Odinsplatsen.

− Antalet körfält minskas till ett i vardera riktningen, en gång- och cykelbana kommer att byggas på den södra sidan, en bredare gångbana på den norra sidan och
vi kommer att plantera träd på båda sidor av gatan, säger Benny Bergstrand.

Byggstart på Friggagatan är planerad till augusti 2010. Arbetet beräknas ta ungefär ett år.