Västtrafiks busstrafik inom en stor del av Göteborg, till Kungälv, Öckerö och Härryda samt flygbussarna blir 42 miljoner kronor dyrare per år. Det blev slutresultatet när Västtrafik på måndagen beslutat om vilka bussbolag som får köra de olika linjerna de kommande åren.

Flera olika bussbolag har lämnat in anbud att få köra de aktuella linjerna åt Västtrafik under de kommande åren. Göteborgs Spårvägar vinner busstrafiken på Hisingen och i östra Göteborg samt flygbussen till Säve. Dessa linjer kostar Västtrafik 275 miljoner kronor per år. Totalt innebär den nya upphandlingen en ökning av kostnaden med 15 procent.

– En viktig del av förklaringen till kostnadsökningen är att en stor del av trafiken tidigare kördes med rena förlustavtal av entreprenören. Att kostnaderna ökar beror också på att branschens avtal med förarna blivit dyrare, samt på strängare krav för emissioner i de östra stadsdelarna i Göteborg, förklarar Roger Vahnberg, VD för Västtrafik Göteborgsområdet AB.

Inga fler prishöjningar

Den nya upphandlingen kommer inte att betyda ytterligare höjningar av biljettpriserna. I den höjning av priserna på 11 till 12 procent som redan är aviserad från första november finns de ökande kostnaderna inräknade enligt Lennart Löfberg som är vice VD och affärsområdeschef stadstrafik, Västtrafik Göteborgsområdet.

Göteborgs Spårvägar stor vinnare

Den stora vinnaren är Göteborgs Spårvägar som får nya avtal på en lång rad busslinjer. Swebus är istället den stora förloraren. Företaget har i praktiken nästan ingen busstrafik kvar i Göteborg.

Gäller många år

De nya avtalen omfattar två tredjedelar av busstrafiken i Göteborg. Avtalen gäller från nästa sommar och mellan sju och åtta år framåt. Avtalet för flygbussarna gäller endast tre år.

Både kostnader och kvalitetsaspekter har vägts in när Västtrafik valt bussbolag.