Ska stå klar om fem år. Nu börjar bygget på allvar av det första megaprojektet i Västsvenska paketet: Marieholmstunneln under Göta älv. I oktober 2020 ska tunneln stå klar, till en kostnad av 3,5 miljarder kronor.

När den 500 meter långa biltunneln är klar, åker man ner från E6 i höjd med GP-huset vid Hisings Backa och kommer upp på andra sidan älven vid Partihallsförbindelsen, Röde Orm.

676E.jpg
Då ska Marieholmstunneln – med tre körfält i vardera riktningen – avlasta den hårt belastade Tingstadstunneln och knyta ihop E6, E20 och E45.

– Idag har Göteborgs trafiksystem över Göta älv nått sitt kapacitetstak och är mycket känsligt, sa Per Rydberg, Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen vid en pressträff på torsdagen.

– Om det blir stopp i Tingstadstunneln idag, växer köerna med 800 meter i minuten. Med den nya tunneln minskar vi sårbarheten i systemet.

Trafikverket räknar med att hälften av de 100 000 bilar som idag kör i Tingstadstunneln varje dygn kommer att styras om till den nya tunneln.

Bygget påverkar inte så många boende
Jättebygget mitt i en storstad innebär många utmaningar.

52C0.jpg
– Lyckligtvis är det stora industriområden, så arbetena kommer inte att påverka många boende. Däremot är trafiken en av våra största utmaningar, sa Per Rydberg.

– Vi ska göra det här mitt i pågående trafik och ändå påverka så lite som möjligt. Det finns en oro för att vi ska skapa kaos, men utifrån vår planering, med detaljerade simuleringar, kan jag säga att vi inte kommer att påverka trafiken mer än marginellt.

Stora markområden berörs och mark för cirka en halv miljard kronor har köpts in. Ett 30-tal företag med cirka 600 anställda på båda sidorna älven har köpts ut och flyttat permanent, för att projekten ska kunna förverkligas.

– Här har vi haft bra hjälp av Göteborgs Stad i förhandlingarna. Och god vilja från företagen som sett potentialen för framtiden. Det har fungerat mycket bra, sa Per Rydberg.

”Torrdocka blir tunnelfabrik”
Det första spadtaget för Marieholmsförbindelsen togs redan 2013, men först nu börjar de stora jobben i fyra entreprenader, där 600 personer arbetar.

56E4.jpg
Just nu gräver man ut en enorm torrdocka ut vid Marieholm som ska bli ”tunnelfabrik”. Dockan blir cirka 100 meter lång, 45 meter bred och 18 meter djup.

Här ska de tre enorma tunnelelementen gjutas i betong. Vart och ett av dem väger 25 000 ton. Våren 2017 kommer det första att föras ut i älven, med hjälp av ett gigantiskt vinschspel med fästen på båda sidor älven.

Under denna spektakulära operation får älven stängas av för trafik i tre dygn. När elementet är på rätt plats, sänks det ner i vattnet i en muddrad ränna på botten av älven, vilket gör att djupet i Göta älv inte minskar trots att en biltunnel plötsligt läggs ner där.

Det tar cirka ett halvår att gjuta varje tunnelelement, så först våren 2018 är alla tre på plats nere i älven.

Flyter i leran
Den beryktade Göteborgsleran – här cirka 100 meter djup – är en av de stora utmaningarna för projektet. Det görs inga pålningar under själva tunneln utan den kommer att ”flyta i leran”. På andra håll måste man dock påla cirka 50 meter ner i leran, med så kallad cohesionspålning.

Totalt alstrar projektet cirka en miljon kubikmeter schakt- och muddermassor. Mycket av det kan vara förorenat, bland annat av arsenik och olika oljor, eftersom det legat industrier här under lång tid. Trafikverket har tagit på sig att sanera den förorenade leran.

– Men under de förorenade skikten finns jättefina lermassor, som vi nu kommer att använda för att täcka över gamla deponier på Hisingen, Ekered och Torsviken, berättade Per Rydberg.

Ute vid Torsviken på Hisingen kommer lermassorna att användas för att bygga ett så kallat vadarhav, ett grunt vatten och tillhåll för sjöfåglar.

Många nationaliteter jobbar ihop
– Jättekul att kunna vara med och förverkliga detta. Tillsammans med Göteborgs Hamn kör vi nu ut stora mängder lermassor till Torsviken och även till den gamla tippen Ekered, sa Per Rydberg.

Tekniken med sänktunnlar är ganska ovanlig.

– Det byggs inte så många sänktunnlar i världen varje år och här har vi experter, konsulter och entreprenörer från sex olika europeiska länder, sa Stein Kleiven, projektledare för Marieholmstunneln.

– Med alla yrkesarbetare blir det ännu många fler nationaliteter. Det ställer krav på att hantera olika kulturer, åsikter och att vi visar respekt för varandra.

Ny järnvägsbro klar nästa år
Marieholmsförbindelsen består av fler delar än biltunneln under älven. Två stora trafikplatser i flera plan byggs vid Tingstad och vid anslutningen till Röde Orm.

Och redan 2016 ska en ny järnvägsbro stå klar. Södra Marieholmsbron blir en parallell bro till nuvarande Marieholmsbron och gör att det blir dubbelspår här, bland annat för de stora mängderna godstransporter till Göteborgs Hamn. Järnvägsbron ingår dock inte i Västsvenska paketet, utan finansieras på annat sätt, till allra största delen av staten.

5846.jpg

1096.jpg