Trafiken leds om. Enkelriktat i Götatunneln, ingen spårvagnstrafik vid Stenpiren och stora och små byggprojekt över hela centrala Göteborg. Sommarmånaderna blir en byggintensiv period, med stora trafikomläggningar som följd. Det innebär i sin tur ökade restider för alla trafikanter.

– Det är väldigt, väldigt mycket som är igång i Göteborg, vilket påverkar framkomligheten under byggtiden oavsett vilket trafikslag det gäller, säger Magnus Vennersten, kommunikationsansvarig på Trafik Göteborg, som under torsdagen lanserade den nya sajten www.trafikgoteborg.se. Där finns all aktuell informationen om trafikomläggningarna och dess påverkan för resenärerna samlad.

För att kunna genomföra byggnationerna på ett säkert sätt för både trafikanter och byggarbetare kommer Götatunneln att stängas av i väst-östlig riktning, från Järntorget mot Centralstationen, i juni och 21-25 veckor framåt. Åt andra hållet går det att köra, men man kan inte då använda avfarten vid Järntorget utan man måste istället fortsätta på leden till nästa avfart.

Avstängningen av Götatunneln innebär att ungefär 30 000 fordon per dygn behöver ledas om andra vägar. För att minska påverkan så mycket som möjligt uppmuntras den som kan i görligaste mån välja andra färdsätt. I övrigt leds trafiken om på alternativa vägar utanför centrum.

Enkelriktningen innebär att:
•Götatunneln stängs av i östlig riktning.
•Avfarten från Götatunneln i västlig riktning vid Järntorgsmotet stängs av.
•Påfarten ner i Götatunneln i östlig riktning vid Järntorgsmotet stängs av.
•Påfarten till Oscarsleden i östlig riktning mot Fiskhamnsmotet stängs av.

Två större projekt och ett underhållsprojekt kan genomföras i och med att delar av Götatunneln är avstängda:
•En ny bro byggs över E45:an vid Stadstjänaregatan.
•Förstärkning av tunneltaket för att kunna bära tyngden av Västlänken.
•Installation av trafiksystem för trafikledning (underhåll).

– Vi har övervägt olika alternativt, men det här är den lösning som är både säkrast och ger minst påverkan på trafiken. Sedan kan man undra varför vi inte gjorde det här från början, men vi visste helt enkelt inte att vad som skulle hända, det var inte beslutat än, säger Bertil Hallman på Trafikverket.

Tillfällig gratisfärja mellan Rosenlund och Lindholmen
Avstängningarna vid Götatunneln, de stora arbetena vid Svingeln och i Olskroken och arbeten på Södra Hamngatan är några av de projekt som kraftigt påverkar kollektivtrafiken under sommaren. I samband med att den nya sommartidtabellen införs den 18 juni stängs spårvagnstrafiken av vid Stenpiren och leds om via Domkyrkan. Busstrafiken går i stället via Norra Hamngatan.

Det införs även en tillfällig avgiftsfri färjelinje mellan Rosenlund och Lindholmen.

– Nu när vi bygger så mycket i staden och det hela tiden händer saker är det viktigt att trafikanterna håller sig uppdaterade. Vi uppmanar även vana resenärer som alltid åker samma sträcka att kolla upp resan i förväg. Det kanske bara är några minuters förändring jämfört med det vanliga, men det kan påverka mycket i vardagen om man inte vet om det i förväg. Vet du om det kan du lättare planera runt det, säger Gustav Corin på Västtrafik

6A32.jpg
Aktuella projekt som kommer genomföras alternativt påbörjas under sommarmånaderna.