"Respektera förbudsskyltning och hastighetsbegränsningar". På grund av flera stora byggprojekt i och omkring Sahlgrenskaområdet kommer tillgängligheten till såväl Sahlgrenska sjukhuset som verksamheter på Medicinareberget att påverkas. Byggprojekten är en del av Västra Götalandsregionens satsning på att bygga om, renovera och rusta sjukhusområdet för framtiden.

– Det är trångt på Sahlgrenskatomten redan utan byggprojekt. När vi nu behöver ta en del yta i anspråk blir det tufft och så kommer det att vara en längre tid, säger huvudförvaltare Benny Blick och konstaterar att det gäller att hitta lösningar som fungerar så bra som möjligt för patienter, personal och andra som rör sig på området.

Martin Grann som är projektsamordnare för Sahlgrenskatomten berättar att det just nu pågår markarbeten inför bygget av en kulvert, förberedelse inför uppställning av paviljonger, anläggande av tillfälliga vägar och etablering av flera olika byggområden som tar upp plats inne på sjukhusområdet.

Bygger provisorisk ambulanshall

– När byggområdet för den provisoriska ambulanshallen kommer upp i augusti kommer entrén till akuten vara delvis dold, men vi kommer sätta upp skyltar för att göra det tydligt hur du ska ta dig till akuten, säger Martin Grann.

Samtliga entréer går att nå med bil för att släppa av och hämta, men räkna med att restiden kommer att bli längre. För parkering hänvisas till P-hus vid norra porten, vid spårvagnens vändslinga eller parkeringsytor vid Medicinareberget. Om möjligt välj att resa kollektivt.

”Respektera förbudsskyltning och hastighetsbegränsningar”

– Vi vill också uppmana alla som kör bil inne på sjukhusområdet att respektera förbudsskyltning och hastighetsbegränsningar samt att inte lämna cyklar på andra ställen än vid cykelparkeringar, säger Benny Blick.

Framkomligheten på Sahlgrenskaområdet kommer att påverkas av byggprojekt under lång tid framöver.