Digitalt verktyg ska underlätta för trafiken. Nu börjar bygget av Masthuggskajen – det första projektet i Älvstaden. I första etappen görs förberedande arbeten bland annat på Första Långgatan och Nordhemsgatan. Etappen väntas pågå en bit in i 2022.

De förberedande arbetena görs förutom på Första Långgatan och Nordhemsgatan på Masthamnsgatan, Järnvågsgatan och Emigrantvägen. Arbetet innebär bland annat att ett fyra meter djupt schakt grävs längs med Järnvågsgatan vid Järntorget.

”I perioder kommer det att vara trångt”

Målet är att alla trafikanter ska få plats, men eftersom det i dag är mycket trafik runt Masthuggskajen har projektet arbetat med att skapa förutsättningar för framkomlighet och hållbart resande när det byggs. De som bor i området har fått tillgång till en digital plattform som heter Resvana. De påverkas mest av byggarbetena och står också för de flesta bilresorna i området.

– För att klara av byggtiden utan långa bilköer behöver hållbara resor i form av gång, cykel och kollektivtrafik bli vanligare redan nu. I perioder kommer det vara trångt att ta sig fram med bil när vi bygger, säger Elin Elin Asplind, kommunikationsansvarig för Masthuggskajen på trafikkontoret.

Skräddarsydda tips

Det digitala verktyget Resvana innehåller bland annat personliga, skräddarsydda och bekvämt samlade tips om cykling, promenad, kollektivtrafik och andra smarta resvanor. Här finns också en karta som visar olika platser i Göteborg som underlättar hållbart resande, till exempel var det finns cykelpumpar, Styr & Ställ och parkeringar för elcyklar.

Trafikkontorets del i utvecklingen av Masthuggskajen beräknas vara helt klar omkring 2028.