Öppet seminarium i Älvrummet. Hur kan en tågtunnel bidra till utveckling i en region? Den frågan kan komma upp i Älvrummet på tisdag 17 september, när göteborgarna bjuds in till öppet seminarium om Västsvenska paketet.

– Vi får väldigt många frågor om tankarna bakom Västsvenska paketet och varför det ska genomföras, säger Liselotte Gustafsson, kommunikationsstrateg på stadsbyggnadskontoret

Många vill veta mer
– Vi märker varje dag att människor vill ha mer information om just ”varför?” Inte bara detaljerad information om enskilda satsningar utan vad staden och regionen vill uppnå med helheten.

– Det här seminariet är ett av flera sätt att förmedla de svaren.

Seminariet i Älvrummet, vid Göteborgsoperan, är öppet för alla, med fri entré. En av dem som deltar i seminariet är Birgitta Lööf, planchef på stadsbyggnadskontoret.

På frågan om vilka möjligheter Västsvenska paketet skapar för stadsutvecklingen säger hon bland annat:

Det blir fler seminarier i höst
– Det blir en injektion för Göteborg. Paketet är en viktig förutsättning när vi skapar en intressant och dynamisk stad där människor trivs.

Även Ylva Löf, planeringschef på Göteborgsregionens kommunalförbund medverkar vid seminariet, som börjar kl 17.30, tisdag 17 september. Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat så kom i tid!

Flera representanter från Västsvenska paketet finns på plats för att svara på frågor. Ytterligare tre seminarier i en serie om Västsvenska paketet ska hållas under hösten.