Färdtjänsten tipsar på mässa. Res enkelt och smidigt – trots funktionsnedsättning. Färdtjänsten tipsar om kollektivresande i sin monter under Leva & fungera-mässan 5-7 april. För den som ännu inte vågat testa kollektivtrafiken är resecoach och ledsagning vid byten användbara tips. Det ena är gratis och det andra ingår i biljettpriset.

Sedan 1980 har mässan Leva & Fungera arrangerats vartannat år. Mässan, som vänder sig till alla som har någon funktionsnedsättning, presenterar det allra senaste inom hjälpmedel och forskning.

Ledsagare hjälper till vid byten
I Färdtjänstens monter, där också Västtrafik finns representerad, är det förstås resor som står i fokus. Här kan mässbesökarna få råd och tips om bästa sättet att ta sig fram utan att hindras av sin funktionsnedsättning.

– Vi berättar om tjänster som underlättar resandet. Är man osäker och tycker det är krångligt är ett bra tips att utan kostnad anlita en resecoach. Coachen följer med på resor och går igenom hur biljettsystemet fungerar. En chans att i lugn och ro testa både spårvagn, bussar, båtar och flexlinje, säger Eva Rödsta på Färdtjänsten.

De senaste åren har mycket hänt när det gäller tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Hållplatser och fordon har anpassats och ledstråk har byggts. Det finns också möjlighet att beställa ledsagare som hjälper till vid byten.

Lär känna Flexlinjens chaufförer
För många är Flexlinjen ett bra sätt att resa enkelt och i många fall är den ett fullgott alternativ till färdtjänst. När resan beställs anges närmsta mötesplats. Om det ändå är svårt att ta sig till angiven mötesplats kan chauffören anpassa rutten ytterligare.

– Det är nästan bättre än färdtjänst eftersom den som ofta reser inom samma område lär känna chaufförerna. Varje geografiskt område har sina egna chaufförer, säger Eva Rödsta.

Den som har Västtrafiks 65+ kort och rätt till färdtjänst reser dessutom helt gratis med Flexlinjen under lågtrafik, det vill säga alla tider utom vardagar 06-8.30 och 15-18.

På mässan presenterar Västtrafik två nyheter – utökad ledsagarservice och ny reseplanerare.

Inget intyg krävs
Från och med 1 mars finns ledsagare vid tretton knutpunkter i Göteborg: Angered Centrum, Brunnsbotorget, Centralen och Drottningtorget, Eketrägatan, Frölunda torg, Heden, Hjalmar Brantingsplatsen, Kungsportsplatsen, Kungssten, Linnéplatsen, Nils Ericsonplatsen och Nordstan.

– Ledsagning är, precis som resecoach, en service för alla göteborgare. Det krävs inte något intyg. Och ledsagning vid knutpunkterna ingår i biljettpriset, säger Eva Rödsta.
Den nya reseplaneraren för datorer har extrafunktioner för personer med funktionsnedsättning.

Informationsbehovet är stort
– Där kan man kryssa i vilka behov man har – ledstråk, utrop eller anpassade hållplatser. Sedan får man upp ett förslag att ta ställning till. Den nya reseplaneraren ska testas under våren och vara fullt utvecklad i höst, säger Eva Rödsta.

Enligt Eva Rödsta är informationsbehovet om tillgängligt resande stort. De som har färdtjänst känner oftast till förändringarna inom kollektivtrafiken, men den stora allmänheten är inte lika insatt.

– Vi skulle vilja nå anhöriga och personal som jobbar med personer som har funktionsnedsättning. Att fler förstår att det här är något som skulle underlätta för min gamla mamma, säger Eva Rödsta.