Göteborgs Spårvägars alla buss- och spårvagnsförare kommer under nästa år att få besök av speciella coacher. De ska hjälpa förarna att köra mjukt, niga fordonen och vara trevliga mot resenärerna. "Generellt sett är det bra, men det finns undantag. Då handlar det framförallt om förare som inte är medvetna om hur de kör", säger Lars-Börje Björfjäll på Göteborgs Spårvägar.

– Vi vill uppmärksamma dessa förare på det, fortsätter han.

I bakgrunden ligger Kolla-projektet, det vill säga kollektivtrafik för alla år 2010. I Kolla-projektet ingår att bygga om infrastruktur med spår och gångbanor och att anpassa fordon, men också bemötandefrågor.

– Det är lätt att glömma bort de frågorna, att ta dem för givet, säger Lars-Börje Björfjäll.

Bra resultat

I våras genomförde Västtrafik en undersökning där man tittade på hur förarna använde de kunskaper man fått på en insiktsutbildning via Kolla-projektet. Resultatet visade att 81 procent hade ett godkänt körsätt medan 84 procent hade god uppsikt inne i fordonet.

– Det är bra, men inte tillräckligt. Vi måste bli bättre. Det är därför vi nu startar det här förarcoachprojektet, säger Lars-Börje Björfjäll.

Med start 15 januari ska alla förare en gång under året få besök av en instruktör som tittar på hur föraren kör och bemöter resenärerna.

Unikt projekt

– Det är inte frågan om en kontroll där vi ska utdela straff om man inte gör rätt, utan om att uppmärksamma sådant man kanske inte ser själv, säger han.

Meningen är att alla som reser med buss och spårvagn ska få sina behov tillgodosedda oavsett man sitter i rullstol, har en barnvagn eller bär på många väskor.

– Det här är ett unikt projekt. Vi vet egentligen inte hur det ser ut och det ska bli intressant att se resultatet.

1796