Kommer senare i vår De nya Styr & Ställ-cyklarna till Göteborg och Mölndal är försenade på grund av covid-19. Förhoppningen är att de ska vara på plats senare i vår.

Det nya Styr & Ställ-systemet som är på gång i Göteborg och Mölndal ska ha 1750 cyklar fördelade på 135 stationer. Lanseringen var tänkt att ske under april men blir nu försenad.
Den tyska leverantören Nextbike får delar från tillverkare i Kina och leveransen därifrån dröjer. Produktionen väntas snart komma i gång men tidplanen kan fortfarande ändras.

Trafikkontoret i Göteborgs Stad och tekniska förvaltningen i Mölndals Stad har tät kontakt med leverantören och det ser just nu ut som att 500 cyklar med stationsutrustning kan levereras under våren. Förhoppningen är att ha dem i drift så snart som möjligt.