Säkerhetsåtgärd kring tunnelbygget. För att ingen ska råka illa ut när ett par hundra 40 meter höga rör ska pressas ner i marken stängs cykel- och gångtrafiken av på delar Marieholmsvägen under fem veckor. Från 18 maj hänvisas trafiken istället till en nybyggd cykelväg som leder från Partihandelsgatan till Gullbergsvass.

Bygget av den nya tunneln vid Marieholm är i full gång. Tunnelns tre sektioner ska tillverkas på plats och därför håller en torrdocka stor som en fotbollsplan på att byggas. De jättelika betonglådorna ska byggas en i taget i en torrlagd bassäng, för att sedan skjutsas ut och sättas ihop i ett utgrävt schakt på Göta älvs botten.

Redan idag finns en mindre omledning av cykel- och gångvägarna runt området. Men under kommande veckor, när väggarna runt torrdockan börjar sättas på plats, räcker inte det.

– Det kommer stålrör som är 40 meter höga. De ska lyftas upp och sättas ner i leran alldeles nära cykelvägen. Då är det är inte säkert att vara så nära, säger Eva Kraft, kommunikatör på Trafikverket.

Personal på plats informerar
Vägmotet alldeles intill gör att det inte går att flytta cykel- och gångvägar ytterligare. Istället leds trafiken om till en helt annan väg. För den som kommer från Marieholmsbron och ska till Falutorget kommer vägen bli 1,5 kilometer längre. De som behöver ta sig till södra delen av Marieholms industriområde måste cykla runt.

Trafikverket har satt upp skyltar med kartor som visar hur den alternativa vägen går. På morgonen onsdag 13 maj samt måndag 18 maj kommer även personal finnas på plats.

– Vi svarar på frågor och bjuder på banan och fralla. Vi vill få chans att prata med dem som rör sig i området. Det är viktigt att så många som möjligt får reda på omledningen, säger Eva Kraft.

Den 22 juni öppnas cykel- och gångvägen längs Marieholmsgatan igen. Den mindre omledningen runt torrdockan kommer däremot vara kvar till 2020, då tunneln är färdig. Den nya järnvägsbron i Marieholm, som ska komplettera den som redan finns, beräknas stå färdig 2016.

Buss- och biltrafiken på Marieholmsgatan stängdes av i höjd med torrdockan i december 2014. Busslinje 519 ersattes då med buss 59, som går mellan Marieholm och Nils Ericsonterminalen.

3778.jpg

Den gröna prickade linjen visar den nya cykelbanan – den går ut vid gasklockan och över leden till Partihallssidan.