Nu byggs andra etappen. Cyklar och bilar kör i mitten av gatan, med samma fart och på lika villkor. Det är tanken bakom att göra Västra Hamngatan till cykelfartsgata. I augusti var första delen klar. Nu byggs etapp två, vid Grönsakstorget.

Asfalt i mitten och gatsten ute på kanterna, så ser cykelfartsgatan i Västra Hamngatan ut. Tillsammans med de farthinder som redan fanns, skapar det en gata där bilar och cyklar kör på rad i stället för bredvid varandra. Målet är en gata i lugnare tempo, utan stressande omkörningar.

Mitt i gatan
– Fördelen med en cykelfartsgata är att vi integrerar cyklarna mitt i gatan, och att bilisterna får köra på cyklisternas premisser, säger projektledare Lena Törnros på trafikkontoret.

– Alternativet på Västra Hamngatan hade varit att lägga cykelbanorna uppe på gångstråken och det hade inte blivit bra, det hade blivit för trångt.

– Med en cykelfartsgata kan cyklisterna förhoppningsvis känna sig tryggare.

I augusti i år var den första sträckan, mellan Drottninggatan och Grönsakstorget, ombyggd och klar. Nu fortsätter utbygganden vid Grönsakstorget, men bara fram till Vasabron över Vallgraven.

– Vasabron ska isoleras om nästa år, därför väntar vi tills dess med att göra cykelfartsgata på bron, säger Lena Törnros.

Klart till julhandeln
Ombyggnaden vid Grönsakstorget medför att biltrafiken från Västra Hamngatan mot Allén stängs av vid Södra Larmgatan (se kartan). Men spåvagnstrafiken och hållplatsen vid Grönsakstorget påverkas inte.

– Vi hoppas vara färdiga med etapp två till vecka 48, innan julhandeln sätter igång, säger Lena Törnros, projektledare på trafikkontoret.

Totalt kostar de två första etapperna cirka 14 miljoner kronor.

Sedan följer etapp tre, troligen under 2014. Då ska Kämpebron, där Västra Hamngatan slutar vid Lilla Torget, också byggas om till cykelfartsgata.

Ingen skylt
Och när allt är klart ska projektet utvärderas. Mätningar av hastigheter, trafikflöden, buller och andra värden har gjorts före ombygganden. Efteråt ska nya mätningar göras, för att se vilka effekterna blev.

– Vi gör detta som ett test, vi vill se om det fungerar, säger Lena Törnros.

Västra Hamngatan är Göteborgs första cykelfartsgata, ett begrepp som ännu inte har någon trafikskylt eller ens grund i trafiklagarna.

Cykelfartsgata har tidigare testats i bland annat Linköping och finns på förslag i Stockholm. Förra året föreslog den statliga Cyklingsutredningen, ledd av förra regionrådet Kent Johansson, att sådana gator ska få inrättas. Fast han tyckte att det ska heta cykelgata.